Załóż konto
Złóż wniosek
Sprawdź stan sprawy
Sprawdź podpis pod dokumentem

Witamy w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI)

 

Pomoc techniczna:

tel. 61 624 00 88

poniedziałek-piątek w godzinach 8-16

pomoc@nowoczesnyurzad.pl

 

 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015

 

Uprzejmie informujemy, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił następujące Programy na rok 2015:

 

Wydarzenia artystyczne

-          Muzyka

-          Teatr i taniec

-      Sztuki wizualne

-          Film

-          Promocja kultury polskiej za granicą

Kolekcje

-          Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

-          Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

-          Zamówienia kompozytorskie

-          Kolekcje muzealne

Promocja literatury i czytelnictwa

-          Literatura

-          Promocja czytelnictwa

-          Czasopisma

-          Partnerstwo Publiczno - Społeczne

Edukacja

-          Edukacja kulturalna

-          Edukacja artystyczna

-          Edukacja medialna i informacyjna

Obserwatorium kultury 

Dziedzictwo kulturowe

-          Ochrona zabytków

-          Wspieranie działań muzealnych

-          Kultura ludowa

-          Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

-          Ochrona zabytków archeologicznych

-          Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

-          Miejsca Pamięci Narodowej

Rozwój infrastruktury kultury

-          Infrastruktura kultury

-          Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

-          Infrastruktura domów kultury

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Formularze wniosków do ww. Programów/Priorytetów są już dostępne w systemie EBOI.

 

UWAGA! We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w Zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 oraz regulaminach programów i priorytetów.

 

Terminy składania wniosków:

·                I nabór - do dnia 30 listopada 2014 roku

·             II nabór - do dnia 31 marca 2015 roku - nabór w tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze

 

W przypadku priorytetu „Ochrona zabytków” I nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2014 r.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

STYPENDIA Z BUDŻETU MINISTRA na 2015 r.

 

Informujemy, iż 11 września 2014r. ogłoszony został konkurs stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015r.

Nabór wniosków o stypendia twórcze oraz z zakresu upowszechniania kultury trwa do 13 października 2014 r.

 

W konkursie można wnioskować o stypendia:

a)       roczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;

b)       półroczne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.;

c)       półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.;

d)       mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od  1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

    formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Link do formularza Elektronicznej Aplikacji (należy kliknąć ”Stypendia z budżetu Ministra KiDN na 2015 r. – Elektroniczna Aplikacja”)

    potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę i przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście;

    nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) -  zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji. Dopuszcza się umieszczenie linków do materiałów audio i video w plikach umieszczonych na nośniku elektronicznym;

UWAGA! Rekomendacje nie są wymaganym załącznikiem do wniosku. Mogą natomiast zostać załączone do portfolio wnioskodawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji. Informacje o konkursie i dokumentacja konkursowa.

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pomoc techniczna:

 

tel. 61 624 00 88

poniedziałek-piątek w godzinach 8-16

pomoc@nowoczesnyurzad.pl

Do pracy z formularzami można używać przeglądarek Internet Explorer 7, 8; Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij