Załóż konto
Złóż wniosek
Sprawdź stan sprawy
Sprawdź podpis pod dokumentem

Witamy w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI)

 

Pomoc techniczna:

tel. 61 624 00 88

poniedziałek-piątek w godzinach 8-16

pomoc@nowoczesnyurzad.pl

 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie naboru wniosków o stypendia „Aktywność obywatelska” z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informujemy, iż w dniu 4 marca 2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie konkursu o przyznanie stypendiów „Aktywność obywatelska” z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nabór wniosków o stypendia twórcze oraz z zakresu upowszechniania kultury trwa do 31 marca 2015 r.

W konkursie można wnioskować o stypendia:

a)     półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.;

b)    mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

  • formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl. Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;
  • potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę i przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście.

Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI;

  • nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) -  zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji. Objętość zapisanych na nośniku plików nie może przekraczając  300 MB. Dopuszcza

UWAGA! Rekomendacje nie są wymaganym załącznikiem do wniosku. Mogą natomiast zostać załączone do portfolio wnioskodawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji. Informacje o konkursie i dokumentacja konkursowa.

 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015

 

Uprzejmie informujemy, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił następujące Programy na rok 2015:

 

Wydarzenia artystyczne

-          Muzyka

-          Teatr i taniec

-      Sztuki wizualne

-          Film

-          Promocja kultury polskiej za granicą

Kolekcje

-          Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

-          Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

-          Zamówienia kompozytorskie

-          Kolekcje muzealne

Promocja literatury i czytelnictwa

-          Literatura

-          Promocja czytelnictwa

-          Czasopisma

-          Partnerstwo Publiczno - Społeczne

Edukacja

-          Edukacja kulturalna

-          Edukacja artystyczna

-          Edukacja medialna i informacyjna

Obserwatorium kultury 

Dziedzictwo kulturowe

-          Ochrona zabytków

-          Wspieranie działań muzealnych

-          Kultura ludowa

-          Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

-          Ochrona zabytków archeologicznych

-          Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

-          Miejsca Pamięci Narodowej

Rozwój infrastruktury kultury

-          Infrastruktura kultury

-          Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

-          Infrastruktura domów kultury

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Formularze wniosków do ww. Programów/Priorytetów są już dostępne w systemie EBOI.

 

UWAGA! We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w Zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 oraz regulaminach programów i priorytetów.

 

Terminy składania wniosków:

·                I nabór - do dnia 30 listopada 2014 roku

·             II nabór - do dnia 31 marca 2015 roku - nabór w tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze

 

W przypadku priorytetu „Ochrona zabytków” I nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2014 r.

 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pomoc techniczna:

 

tel. 61 624 00 88

poniedziałek-piątek w godzinach 8-16

pomoc@nowoczesnyurzad.pl

Do pracy z formularzami można używać przeglądarek Internet Explorer 7, 8; Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij